Հայտարարություններ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 27, 2018

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018


Հայկասարի դպրոց

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 3, 2018

Հաշվետվություն 2018 1 եռամսյակ


Փաստաթղթեր

Posted by: | Posted on: Հունվարի 30, 2017

ԱԿՏ 2018 տարեկան

ԱԿՏ 2018 4 եռամսյակ

Հաշվետվություն 2018 տարեկան

Հաշվետվություն 2018 4 եռամսյակ

Զարգացման ծրագիր

էջ՝ 4, հաշվետվություն դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին

էջ՝ 3, հաշվետվություն դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին

էջ՝ 2, հաշվետվություն դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին

էջ՝ 1, հաշվետվություն դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին

հաշվետվություն, եկամուտներ և ծախսեր, 2018թ. 3 եռամսյակ, էջ՝ 3

հաշվետվություն, եկամուտներ և ծախսեր, 2018թ. 3 եռամսյակ, էջ՝ 4

հաշվետվություն, եկամուտներ և ծախսեր, 2018թ. 3 եռամսյակ, էջ՝ 2

հաշվետվություն, եկամուտներ և ծախսեր, 2018թ. 3 եռամսյակ, էջ՝ 1

հաշվետվություն 2018թ. 3-րդ եռամսյակ, դրամական հոսքեր, էջ՝ 2

հաշվետվություն 2018թ. 3-րդ եռամսյակ, դրամական հոսքեր, էջ՝ 1

հաշվետվություն 2018թ. 3-րդ եռամսյակ, շեղումներ, էջ՝ 3

հաշվետվություն 2018թ. 3-րդ եռամսյակ, շեղումներ, էջ՝ 2

հաշվետվություն 2018թ. 3-րդ եռամսյակ, շեղումներ, էջ՝ 1

Հաշվետվություն 2018 3-րդ եռամսըակ

Հաշվետվություն, 2018 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն 2018 1 եռամսյակ

Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր, 2017 տարեկան էջ՝1

Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր, 2017 տարեկան էջ՝ 2

Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր, 2017 տարեկան էջ՝ 3

Հաշվետվություն. Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 1

Հաշվետվություն. Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 2

Հաշվետվություն. Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 3

Հաշվետվություն. Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 4

Հաշվետվություն. Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 5

Հաշվետվություն. Տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքների մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 6

Հաշվետվություն. Ծրագրային ցուցանիշներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 1

Հաշվետվություն. Ծրագրային ցուցանիշներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 2

Հաշվետվություն. Ծրագրային ցուցանիշներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 3

Հաշվետվություն . Շեղումներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 1

Հաշվետվություն. Շեղումներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 2

Հաշվետվություն. Շեղումներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 3

Հաշվետվություն. Շեղումներ, 2017 տարեկան, էջ՝ 4

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 1

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին, 2017 տարեկան, էջ՝ 2

Հաշվետվություն հիմնարկի դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի մասին,2017 տարեկան, էջ՝ 3

Հաշվապահական հաշվեկշիռ, 2017 տարեկան

Հաշվետվություն հիմնական միջոցների մասին, 2017 տարեկան

Հաշվետվություն նյութական արժեքների շարժի վերաբերյալ, 2017 տարեկ

Հաշվետվություն, դրամական հոսքեր, 2017 տարեկան, էջ՝ 1

Հաշվետվություն, դրամական հոսքեր, 2017 տարեկան, էջ՝ 2

հաշվետվություն տարեկան 2017

հաշվետվություն 4 եռամսյակ 2017

Ակտ տարեկան 2017

Ակտ 4 եռամսյակ 2017

նախահաշիվ 2018

Հաշվետվություն, դեբիտորական կրեդիտորական պարտքեր, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 3

Հաշվետվություն, դեբիտորական կրեդիտորական պարտքեր, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 2

Հաշվետվություն, դեբիտորական կրեդիտորական պարտքեր, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 1

Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր, 2017թ 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 3

Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր, 2017թ 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 2

Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր, 2017թ 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 1

Հաշվետվություն, շեղումներ, էջ՝ 4, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն, շեղումներ, էջ՝ 3, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ201

Հաշվետվություն, շեղումներ, էջ՝ 2, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն, շեղումներ, էջ՝ 1, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն դրամական հոսքեր, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 2

Հաշվետվություն դրամական հոսքեր, 2017թ. 3-րդ եռամսյակ, էջ՝ 1

Հաշվետվություն

Ակտ

Հաշվետվություն փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 4

Հաշվետվություն փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 3

Հաշվետվություն փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 2

Հաշվետվություն փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 1

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 1

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 2

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 1

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 2

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին, 2017 2 -րդ եռամսյակ, էջ՝ 3

Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2017 2-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ2017 2-րդ եռամսյակ

Ֆինանսական գործունեության շեղումներ, էջ՝ 1

Ֆինանսական գործունեության շեղումներ, էջ՝ 2

Ֆինանսական գործունեության շեղումներ, էջ՝ 3

Ֆինանսական գործունեության շեղումներ, էջ՝ 4

Ծրագրային ցուցանիշներ, էջ՝ 1

Ծրագրային ցուցանիշներ, էջ՝ 2

Ծրագրային ցուցանիշներ, էջ՝ 3

դրամական հոսքեր էջ՝ 1

 դրամական հոսքեր էջ՝ 2

Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

Հայկասարի հիմնական դպրոցի հաստիքացուցակ

Հայկասարի հիմնական դպրոցի նախահաշիվ 1

Հայկասարի հիմնական դպրոցի նախահաշիվ 2

Հայկասարի հիմնական դպրոցի նախահաշիվ 3

Հայկասարի հիմնական դպրոցի նախահաշիվ 4

Բյուջետային ծախսեր  2016

 


Նորություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

Միջոցառումներ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

Դպրոցի մասին

Posted by: | Posted on: Հունվարի 28, 2017

<<Հայկասարի հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ

Տնօրեն՝ Նվեր Հայսերի Խաչատրյան

,,Հայկասարի հիմնական դպրոց,, ՊՈԱԿ

Հեռ.` +374 093-47-88 -57

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Հայկասար

Էլ. փոստ` haykasaridproc @mail.ru

Աշխատողներ` 14

Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՊՈԱԿ

Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

 

Իրականացնում է հիմնական կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները:

 
Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1999թ,  որպես   դպրոց
Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1989թ.
Հարկայնությունը` 2 հարկանի
Դպրոցի տիպը՝ հարմարեցված
Ջեռուցման եղանակը`ոչ  լոկալ ջեռուցման ցանց
 
Առանձնասենյակների թիվը` 13
Դասասենյակների թիվը` 9
Լաբորատորիա` —
Առարկայական սենյան /կաբինետ` 2
Նախնական զինպատրաստության` —
Հրաձգարան`-
Համակարգչային կաբինետ` 1
Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է
 
Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1
Մարզադահլիճ` 1
Գրադարանի ֆոնդը` 970 կտոր գիրք
 
Աշխատողների թիվը`14
Դասարանների թիվը` 4.5
Աշակերտների թիվը`23

Ողջու՛յն, աշխարհ:

Posted by: | Posted on: Հունվարի 27, 2017

Welcome to Armenian Schools Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!